1 Thessalonikerbrevet 5

5
Var beredda när Jesus kommer tillbaka
1Om tider och stunder behöver vi inte skriva till er, syskon, 2för ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3Just när människorna säger: ”Det råder fred och trygghet”, då drabbas de av katastrofen, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan.
4Men ni, syskon, lever inte i mörkret, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. 5Ni är alla ljusets och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6Därför får vi inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. 7Det är på natten man sover, och på natten man dricker sig berusad. 8Men vi som tillhör dagen måste vara nyktra och ta på oss trons och kärlekens bröstsköld och hoppet om räddning som en hjälm. 9Gud har ju inte bestämt oss till att drabbas av vreden, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus. 10Han dog för oss för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller sover. 11Därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra, så som ni redan gör.
Förmaningar och påminnelser
12Vi vädjar till er, syskon, att sätta värde på era ledare i Herren, dessa som arbetar så hårt ibland er och förmanar er. 13Tänk gott om dem och visa dem mycket kärlek, på grund av det arbete de gör. Lev i frid med varandra.
14Vi uppmanar er, syskon, att tillrättavisa dem som inte sköter sig, uppmuntra de missmodiga, ta väl hand om de svaga och ha tålamod med alla. 15Se till att ingen hämnas på någon, utan försök alltid att göra gott mot varandra och mot alla människor. 16Var alltid glada, 17be ständigt 18och tacka Gud vad som än händer. Detta är nämligen Guds vilja i Kristus Jesus. 19Släck inte Anden. 20Förakta inga profetior, 21utan pröva allt. Ta sedan vara på det som är gott, 22men håll er borta från allt som är ont.
Slutönskan
23Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är klanderfria den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka. 24Han som kallar er är trofast, och därför ska han också göra detta.
25Syskon, be för oss. 26Ge alla de troende en hälsningskyss.#5:26 Mer ordagrant: Hälsa bröderna med en helig kyss. Se not till Rom 16:16. 27Och lova mig inför Herren Jesus att läsa upp det här brevet för alla de troende.
28Vår Herre Jesus Kristus nåd åt er alla.

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy