Frigör dig från avund: en sex dagar lång läsplan av Anna Light

Frigör dig från avund: en sex dagar lång läsplan av Anna Light

6 dagar

Idag mer än någonsin tidigare möts vi av människors liv så som de vill att vi ska se det och jämförelsen med vårt eget liv ger upphov till avund. Du vill inte att denna ande ska ge dig variga sår men hur är det med skadan som avund tillfogar när den kommer emot dig från någon annan? I denna läsplan kommer du upptäcka vägar att övervinna avund, beskydda ditt hjärta och vandra i frihet.

Utgivare

Vi vill tacka Anna Light för att ha försett oss med denna läsplan. För mer information vänligen besök http://www.livelaughlight.com

Om utgivaren

Över 25000 färdigt