1 Thessalonikerbrevet 4

4
Lev så att ni ärar Gud
1Syskon, låt mig tillägga detta: Ni har fått lära er av oss hur man lever för att behaga Gud, och så lever ni också. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull att göra det ännu mer. 2Ni vet vilka föreskrifter vi gav er från Herren Jesus.
3För detta är Guds vilja: att ni ska bli heliga. Ni ska hålla er borta från all sexuell omoral. 4Var och en ska lära sig att behärska sin egen kropp#4:4 Ordagrant: …hur han ska behandla sitt eget kärl. Annan tolkning: Var och en ska skaffa en egen hustru i helighet och ära. i helighet och ära, 5så att han inte lever i begär och lidelser, som hedningar som inte känner Gud. 6Ingen får kränka eller utnyttja någon annan troende på det här området, för Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt talat om för er. 7Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet, utan till att leva i helighet. 8Den som förkastar detta, gör det inte mot människor, utan mot Gud som ger er sin heliga Ande.
9När det gäller att älska varandra som trossyskon, behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra, 10och er kärlek till alla de troende i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, syskon, ber vi er att göra ännu mer. 11Sätt en ära i att leva ett stilla liv, att försörja er själva och sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt. 12Då kommer ni att bli respekterade av människor utanför församlingen och blir inte beroende av någon.
Vi ska uppstå från de döda
13Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. 14När vi tror att Jesus har dött och uppstått, tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som har dött. 15Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda. 16När Herren själv kommer ner från himlen, och en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå först. 17Efter det ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom. 18Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy

;