1 Thessalonikerbrevet 3

3
1När vi inte kunde stå ut längre, beslöt vi oss därför att själva stanna kvar i Athen 2och skicka vår bror Timotheos, Guds medarbetare som sprider evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er tro, 3så att ingen vacklar under dessa svårigheter. De ingår i vad som ligger framför oss, det visste ni redan. 4Medan vi fortfarande var kvar hos er, sa vi till er att vi kommer att få lida, och så har det också blivit, som ni vet.
5När jag inte längre kunde stå ut, skickade jag därför Timotheos för att ta reda på hur det var med er tro. Jag var rädd att frestaren kunde ha lockat er, så att vårt arbete hade varit förgäves.
Timotheos glädjande rapport
6Men nu har Timotheos just återvänt med de goda nyheterna om er tro och kärlek, och han har berättat att ni minns oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi längtar efter er. 7Syskon, ni har med er tro gett oss nytt mod i alla våra svårigheter och lidanden här. 8Nu kan vi leva upp igen, när ni står fasta i Herren.
9Vi kan inte nog tacka Gud för er, för den glädje ni har gett oss inför vår Gud! 10Dag och natt ber vi nu ivrigt till Gud att vi ska få träffa er igen, så att vi kan hjälpa er med det som fortfarande saknas i er tro.
11Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus låta det bli möjligt för oss att resa till er. 12Måtte Herren också låta er kärlek till varandra och till alla människor bli stark och överflödande, precis som vår kärlek till er, 13så att ni alltmer styrkas i era hjärtan och kan stå klanderfria och heliga inför vår Gud och Fader, den dag då vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga#3:13 alla sina heliga kan syfta antingen på troende eller på änglar, eller på båda; änglar verkar dock troligast eftersom Jesus kommer för att hämta de troende till sig, se t.ex. Matt 24:31..

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy