Hebreerbrevet 10:25

Hebreerbrevet 10:25 SVEN

låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.
SVEN: Svenska 1917
Dela

Hebreerbrevet 10:25

Dela