Uppenbarelseboken 5
SFB15

Uppenbarelseboken 5

5
Bokrullen med de sju sigillen
1 #Jes 29:11, Hes 2:9f. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill#5:1sigillEtt förseglat brev fick endast öppnas och läsas av den rätte mottagaren.. 2 #Upp 10:1, 18:21. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.
5 #1 Mos 49:9f, Jes 11:1, 10, Rom 15:12, Upp 22:16. Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill."
Lammet inför tronen
6 #Jes 53:7, Sak 4:10, Joh 1:29, Apg 4:5, 1 Petr 1:19. Och jag såg: i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett Lamm#5:5fLejonet … ett Lamm"Lejonet" påminner om de bibelställen i GT som talar om Messias som den segrande kungen (t ex 1 Mos 49:9f), medan "Lammet" (offerlammet) påminner om de ställen som framställer honom som Herrens lidande tjänare (Jes 53:7). Se även not till Joh 1:29., som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn#5:6hornSymbol för höghet och styrka. och sju ögon, som är Guds sju andar utsända över hela jorden. 7 #Upp 4:2. Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.
8 #Ps 141:2, Upp 8:3f. Och när det tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.
Den nya sången till Lammet
9 #Ps 96:1, Jes 42:10, 1 Kor 6:20, 1 Petr 1:18f. Och de sjöng en ny sång:
"Du är värdig att ta bokrullen
och bryta dess sigill,
för du har blivit slaktad,
och med ditt blod
har du friköpt människor åt Gud
av alla stammar och språk
och länder och folk.
10 #2 Mos 19:5f, 1 Petr 2:5, 9, Upp 1:6. Du har gjort dem
till ett kungarike
och till präster åt vår Gud,
och de ska regera på jorden."
11 #Dan 7:10, Hebr 12:22. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, 12 #1 Krön 29:11, Jes 53:7, Upp 4:11. och de sade med stark röst:
"Lammet som blev slaktat
är värdigt att ta emot
makten, rikedomen, visheten,
kraften, äran, härligheten
och lovsången!"
13 #Ps 148:1f, Fil 2:10, Upp 4:2. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga:
"Honom som sitter på tronen,
honom och Lammet
tillhör lovsången och äran
och härligheten och makten
i evigheters evighet!"
14 #Upp 4:10. Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll ner och tillbad.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.