Uppenbarelseboken 6
SFB15
6
De sex första sigillen bryts
1 #Upp 4:6, 5:1f. Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: "Kom!" 2 #Sak 1:8f, Upp 19:11. Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.
3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom!" 4 #Matt 24:6f. En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.
5 #Hes 4:16f. När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: "Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar#6:6mått … denarMåttet (grek. choínix) motsvarade en dagsranson om ca 1 liter, och denaren en enkel arbetares dagslön – ett mer än tiodubblat matpris., men oljan och vinet får du inte skada."
7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom!" 8 #Hes 14:21, Upp 1:18. Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet#6:8helvetetGrek. Hades. Annan översättning: "dödsriket". följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
9 #Upp 1:9, 8:3, 9:13, 14:18, 20:4. När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. 10 #Ps 79:10, Luk 18:7f, Rom 12:19, Hebr 10:30. De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" 11 #Upp 3:4f, 7:9. Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.
12 #Jes 50:3, Joel 3:15, Matt 24:29. Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt#6:12sorgdräktOrdagrant: "tagelsäck". En sådan grov, svart dräkt bars av sörjande och av profeter och botpredikanter (Matt 11:21 och Upp 11:3)., och hela månen blev som blod. 13 #Jes 34:4. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. 14 #Upp 16:20. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. 15 #Jes 2:19. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, 16 #Hos 10:8, Luk 23:30. och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! 17 #Joel 2:11, Mal 3:2. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015