Uppenbarelseboken 4
SFB15
4
Den himmelska synen
1 #Upp 1:10, 19. Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta."
2 #Hes 1:26f. Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. 3 Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol#4:3jaspis och karneolUnder antiken användes dessa namn (t ex av Plinius) för glittrande gröna respektive röda ädelstenar, och inte för de matta halvädelstenar som de betecknar idag., och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. 4 #Jes 24:23. Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. 5 #2 Mos 19:16, Upp 1:4, 3:1, 5:6. Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. 6 #Hes 1:5f, Upp 15:2. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.
Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon framtill och baktill. 7 #Hes 1:10. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. 8 #Jes 6:2f, Hes 10:12, Upp 1:4. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan#4:8på insidanKanske avses insidan av vingarna.. Dag och natt säger de utan uppehåll:
"Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig,
han som var och som är
och som kommer."
9 Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 #Dan 4:34, Upp 5:14. då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:
11 #Upp 14:7. "Värdig är du,
vår Herre och Gud,
att ta emot lov och ära och makt,
för du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till
och blev skapat."

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015