Matteusevangeliet 11:28-30

Matteusevangeliet 11:28-30 SFB15

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Matteusevangeliet 11:28-30

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 11:28-30