Matteusevangeliet 11
SFB15

Matteusevangeliet 11

11
1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.
Jesus svarar Johannes Döparen
2 #Luk 7:18f. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?"
4 Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 #Jes 29:18f, 35:5f, 61:1, Luk 4:18. Blinda ser, lama går#11:5Blinda ser, lama gårTecken på den messianska tidsåldern (jfr t ex Jes 29:18, 35:5-6, 61:1)., spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. 6 #Matt 13:57. Salig är den som inte tar anstöt av mig."
Jesus vittnar om Johannes
7 #Luk 7:24f. När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå#11:7Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett stråAnnan översättning: "Varför gick ni ut i öknen? För att se ett strå" (på samma sätt i vers 8 och 9). som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.#11:10 Mal 3:1. 11 #Matt 12:6. Jag säger er sanningen: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.
12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.#11:12utsatt för våld … förtrycker detAnnan översättning: "på frammarsch … rycker det till sig". 13 Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 #Mal 4:5, Matt 17:10f, Mark 9:11f, Luk 1:17, Joh 1:21. och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15 Hör, du som har öron!
16 #Luk 7:31f. Vad ska jag likna det här släktet vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 Vi spelade flöjt#11:17flöjtvar ett vanligt instrument vid fest (se 1 Kung 1:40, Jes 30:29). för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte. 18 #Matt 3:4. Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: Han har en ond ande. 19 #Matt 9:10f, Luk 15:1. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn#11:19av sina barnAndra handskrifter: "genom sina gärningar" (jfr dock Luk 7:35).."
Jesu verop
20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig: 21 #Jes 23:1f, Luk 10:13f. "Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon#11:21fTyrus … SidonHedniska grannstäder i nuvarande Libanon (1 Kung 16:31, Hes 26-28)., skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska#11:21i säck och askaAtt klä sig i mörkt, grovt tyg och strö aska på huvudet var ett uttryck för djup sorg eller ånger (jfr 1 Mos 37:34, 2 Sam 13:19, Jer 6:26, Jona 3:6).. 22 Jag säger er: Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni.
23 Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet#11:23helvetetGrek. Hades. Annan översättning: "dödsriket".. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom#11:23Sodomutplånades på grund av invånarnas ondska (1 Mos 18:20f, Hes 16:49, Luk 17:29, Jud v 7f)., skulle det ha stått än i dag. 24 #Jes 14:13, 15, Matt 10:15, Luk 10:15. Men jag säger er: Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du."
Jesus är Guds vishet
25 #Luk 10:21f, 1 Kor 1:26. Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Far, så var din goda vilja. 27 #Joh 1:18, 6:46, 10:15. Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
28 #Jer 31:25. Kom till mig, alla ni som arbetar#11:28arbetarAnnan översättning: "sliter" eller "är trötta". och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 29 #Jer 6:16. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, 30 #1 Joh 5:3. för mitt ok är milt och min börda är lätt."

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.