Matteusevangeliet 11:28-30

Dagens vers - dag 87 - bild 14985 (Matteusevangeliet 11:28-30)