Nádej

Nádej

3 dni

NÁDEJ Spoločne sa pozrime na niektoré biblické verše o nádeji. Boh chce, aby si bol pokojný, nebojácny, plný viery a lásky, však? Nechce, aby si bol znepokojený alebo plný hnevu. Dúfam, že Písmo ťa naučí, ako byť viac odpúšťajúcim človekom. Múdrosť pochádza z rozjímania o Božom slove.

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali MemLok, Biblickému memorovaciemu systému, za poskytnutie štruktúry tohoto plánu. Pre viac informácií o MemLok navštívte: http://www.MemLok.com

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení