Nádej

3 dni

Nádej je základnou časťou Kresťanskej viery. A Vaša nádej rastie cez stretávanie s Bohom a meditovaním nad Jeho Slovom. Nasledujúce verše, ked si zapamätáte, vám pomôžu viac odpúšťať v každý deň. Nechate si zmeniť život pamätaním Písma! Komplexný systém na učenie Písma na naspamäť nájdete na: http://www.MemLok.com

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení