Elizeus: Príbeh absurdnej viery

Zamyslenia
Príbeh Elizea začína v 1. Kráľov 19:14-21 tým, ako Boh hovorí Eliášovi, aby pomazal Elizea za proroka, ktorý ho nahradí. V tejto pasáži čítame, že Eliáš nájde Elizea, ako orie na poli párom volov a okamžite hádže svoj plášť na Elizea ako pozvánku, nech ho nasleduje. Elizeus zas okamžite poslúcha a spáli svoj pluh a uvarí volov a dá ich svojim priateľom na zjedenie. Elizeus preukázal absurdnú oddanosť Eliášovi. Nestrácal čas pri poslúchaní. Neodišiel, aby si vzal čas na rozmyslenie. Nenapísal si zoznam pre a proti. Nehral na istotu. On okamžite povedal áno Božiemu volaniu cez Eliáša.

Elizeova absurdná oddanosť ukazuje, že cena za nasledovanie Boha je veľká, ale cena za Jeho nenasledovanie ešte väčšia. Navyše, Elizeov záväzok bol úplný. Spálil pluhy, zabil volov a zanechal dedičstvo svojej rodiny. Zanechal všetko, čo vedel a miloval. Elizeus nám ukazuje, že vykročiť smerom k osudu znamená vystúpiť zo svojich istôt. Je vaša oddanosť Bohu okamžitá a úplná ako Elizeova? Aké istoty potrebujete opustiť, aby ste vykročili k svojmu osudu?