Smútok

5 dní

Smútok môže byť neúnosný pocit. Hoci nám dobre mienení kamaráti a rodina ponúkajú podporu, my samy máme pocit , že nám nikto nemôže skutočne rozumieť,—že sme sami v našom trápení. V tomto pláne, stretnete útechu v Písme, ktoré vám pomôže nájsť Boží pohľad, pocítite veľké obavy nášho Spasiteľa o vás a zažijete úľavu od vašej bolesti.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať Immersion Digital, tvorcom Glo Bible, za zdieľanie tohto prispôsobiteľného plánu. Použitím Glo Bible môžete ľahko vytvoriť takýto plán a ešte mnoho ďalších. Pre viac informácií, prosím, navštívte: www.globible.com

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení