Živá nádej: Odpočítavanie do Veľkej noci

Deň 2 z 3 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

„Dúfaj.“ Biblia nám veľa nehovorí o čase medzi Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Vieme však, že sa to konalo počas slávnosti Pesach: sviatku, ktorý trval jeden týždeň a ktorý pripomínal, ako Boh oslobodil Izraelitov z otroctva. Počas slávnosti sa Židia navzájom delili o jedlo a obetovali v chráme dokonalých baránkov predtým, než sa pripravili na odpočinok počas šabatu. Bolo to deň pred šabatom, keď bolo Ježišovo telo zavalené kameňom vo vnútri hrobu. Predstav si, že by si bol Ježišovým učeníkom, keď sa to stalo. Nielen, že jeden z tvojich najbližších priateľov bol práve neoprávnene usmrtený, ale ani nemôžeš riadne smútiť nad jeho smrťou, kým neskončí deň odpočinku. Učeníci si v tom čase neuvedomovali, že bolesť, ktorú prežívali, bola súčasťou väčšieho príbehu — plánu vykúpiť nás všetkých. Boh videl, že vzkriesenie prichádza, aj keď to učeníci vidieť nemohli. Oddych nám pripomína, že Boh je Pánom nad každou situáciou. A odpočinok nám pomáha zamerať sa na to najdôležitejšie: na Toho, ktorý sľubuje, že poskytne všetko, čo potrebujeme. Keď sa rozhodneme byť stálymi uprostred ťažkostí, rozhodneme sa uctievať Boha. Takže nech sa okolo teba dnes deje čokoľvek, rozhodni sa odpočívať v Bohu — aj keď sa svet okolo teba rozhodne obávať. Pre Neho nie je nič nemožné.Modlitba: Ježiš, pomôž mi dnes odpočívať v Tebe. Viem, že si väčší ako čokoľvek, čo sa deje okolo mňa. Moja nádej je iba v Tebe, pretože Ty si moja spása. Verím, že si už odpovedal na výkriky môjho srdca, aj keď stále čakám na odpovede. Takže dnes som sa rozhodol upriamiť svoj zrak na Teba. V Ježišovom mene, Amen.