Živá nádej: Odpočítavanie do Veľkej noci

Deň 1 z 3 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

„Prečo si ma opustil?“


Predstav si, že pozoruješ, ako Ježiš visí na kríži. Jediný spôsob, ako môže dýchať, je, že sa vzoprie smerom hore pomocou klincov v Jeho zápästiach a členkoch. 


Ako sa deň chýli ku koncu, zhromaždí to málo sily, čo mu ešte zostáva, aby sa znovu zdvihol a mohol zvolať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 


Ak sme k sebe úprimní, asi sme všetci mali chvíle, kedy sme sa pýtali Boha: „Kde si? Prečo si ma opustil?“ 


Ako by sme mali reagovať, keď sa ocitneme v situáciách, kedy sa cítime sami, úzkostliví alebo opustení? 


Slová, ktoré Ježiš povedal na kríži, boli skutočne prevzaté zo žalmu 22 — prorockého náreku napísaného kráľom Dávidom. V mnohých ohľadoch je tento žalm o Ježišovi, ale poskytuje nám tiež tri kroky, ktoré môžeme nasledovať, keď sa cítime osamelí: 


1. Buď k Bohu úprimný v tom, ako sa cítiš.


Vzťahy začínajú tým, že sú skutočné. Takže ak sa cítiš byť opustený Bohom, povedz Mu to. Polož Bohu svoje otázky a priprav svoje srdce na to, aby si si vypočul Jeho odpovede. 


2. V každom prípade vzdávaj Bohu slávu.


Naše pocity nemenia skutočnosť, že Boh si zaslúži uctievanie. V skutočnosti často prostredníctvom uctievania objavujeme liek na naše starosti. Keď sa zameriame na to, kto je Boh, naša perspektíva sa nakoniec zmení — aj keď naša situácia nie.


3. Pripomeň Bohu Jeho prisľúbenia.


Počas žalmu 22 Dávid v podstate hovorí Bohu: „Viem, kto si. A keďže si verný svojmu charakteru, dodrž svoj sľub mne tak, ako si predo mnou dodržal sľuby svojmu ľudu.“ Pripomínať Bohu Jeho prisľúbenia nie je iba akt viery, ale pomáha nám to tiež pamätať na vernosť Božieho charakteru. 


Vernosť Boha bola nakoniec zosobnená, keď bol Ježiš ukrižovaný. Ježiš ochotne trpel sám na kríži, aby sme mohli zakúsiť večné spoločenstvo s Bohom. Ježiš je prorockým naplnením žalmu 22. A pretože pretrpel odlúčenie od Boha, my nikdy nemusíme. 


Urob si chvíľku čas a zamysli sa nad Ježišovou konečnou obetou pre teba. 


Modlitba: Ježiš, ďakujem Ti, že si ma zachránil pred večným odlúčením od Teba. Pretože Ty si ochotne vydržal odlúčenie od svojho Otca, ja vďaka tomu nikdy nemusím byť od Neho odlúčený. Pomôž mi dnes pozastaviť sa a zamyslieť sa nad veľkosťou Tvojej obety a vzdať Ti slávu, ktorú si právom zaslúžiš. Bez ohľadu na to, čo cítim, Ty si vždy hodný môjho uctievania. Takže dnes som sa rozhodol uctievať Ťa. V Ježišovom mene, Amen.