Živá nádej: Odpočítavanie do Veľkej noci

Deň 3 z 3 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

„Nasleduj ma.“Peter sedel v žiali a tme, jeho dni boli poznačené Božím mlčaním. Verejne poprel, že by poznal Ježiša, tesne predtým, ako bol Ježiš odvlečený, aby Ho ukrižovali. A teraz, počas posledných pár dní, musel Peter spracovať svoj smútok a vinu bez toho, aby očakával, že bolesť ustane. Ale skoro ráno tretieho dňa Ježišov hrob našli prázdny a kameň odvalený. Kým sa Peter strachuje spolu s ostatnými učeníkmi — snaží sa spracovať udalosti dňa — Ježiš sa zrazu zjaví Petrovi úplne živýNamiesto toho, aby nechal Petra žiť s hanbou svojich minulých chýb, Ježiš ho odtiahne nabok a položí mu otázku, ktorá poženie Petra k jeho účelu: „Miluješ ma?“Touto otázkou Ježiš pozýva Petra, aby znovu potvrdil vzťah, ktorý poprel. Ježišova moc nad smrťou a temnotou znamenala, že Peter nemusel zostať definovaný svojimi chybami z minulosti. Stále mohol prijať volanie svojho života a stať sa vodcom, o ktorom Ježiš vždy vedel, že ním môže byť. Rovnako ako Peter, aj ty máš príležitosť povedať „áno“ láske k Ježišovi a byť Ním milovaný. Bez ohľadu na to, ako chaoticky tvoj život vyzerá alebo ako vzdialený od Ježiša sa cítiš byť, nič ťa nemôže odlúčiť od Jeho lásky. Tvoje chyby z minulosti alebo súčasné problémy nediktujú tvoj účel, ak je tvoj život zakorenený v samotnom Kristovi. Vzkriesenie nás ubezpečuje, že neexistuje žiadna situácia alebo chyba, ktorú Boh nemôže vykúpiť. Neexistuje strach, nad ktorým Ježiš nemôže zvíťaziť, a život, ktorý nemôže uzdraviť. Žiadna temnota nemôže obstáť proti moci vzkrieseného Boha, ktorý v našom mene zvíťazil nad smrťou. Neexistuje nič, čo náš Boh nemôže urobiť. Modlitba: Ježiš, ďakujem Ti, že si pre mňa zvíťazil nad smrťou. Som vďačný za to, že ma nič nemôže oddeliť od Tvojej lásky a žiadna chyba ma nemôže vylúčiť z Tvojich plánov. Dnes mi pripomeň, za koho si ma povolal. A keď sa začnem cítiť bezcenný, pomôž mi rozpamätať sa na Tvoje zmŕtvychvstanie a radovať sa, že jedine Ty si moja spása. Milujem Ťa a dnes som sa rozhodol nasledovať Ťa.