บทเรียนจากพระเยซู

7 วัน

พระเยซูทรงสอนฝูงชนจากภูเขา

Publisher

เราขอขอบคุณ GNPI Thailand สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.youtube.com/user/FFPThailand

About The Publisher