Thực Tế Trong Hôn Nhân

Thực Tế Trong Hôn Nhân

7 ngày

Tôi không yêu nổi vợ mình bởi vì… Làm sao tôi có thể vâng phục chồng khi mà… là những thách thức hàng ngày trong hôn nhân… Mục đích của bài tĩnh nguyện này nhằm hiểu được cuộc sống hôn nhân trong thực tế chứ không bàn về các cuộc hôn nhân lý tưởng.

Publisher

Chúng tôi muốn cảm ơn Sherene Ellen Rajaratnam đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://thisthingcalledlife.net/

About The Publisher