YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Kraften Til Et Takknemlig Hjerte

Kraften Til Et Takknemlig Hjerte

I en tid med så stort fokus på rettighetene til den enkelte, oppfordrer Gud oss fortsatt til å bevege oss i motsatt retning og leve med en ånd av takknemlighet. Og mens høsttakkefesten minner oss på et historisk øyeblikk, er Guds ønske at vi har et takknemlig hjerte hele året. Denne syv dager bibelplanen ser på anatomien til et takknemlig hjerte.

Vi vil gjerne takke CfaN Christ For All Nations for å ha levert denne planen. For mer informasjon, vennligst besøk: http://www.cfan.eu/

About The Publisher