YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Tekenen van de terugkomst van Jezus

Tekenen van de terugkomst van Jezus

De tekenen die Jezus omschreef als “weeën” (Mattheus 24:8) kondigen Zijn toekomstige terugkeer aan terwijl ze ontvouwen en de richting van de geschiedenis vormgeven. Net zoals barensweeën, met toenemende kracht en frequentie, brengen ze beide het eind van de tijd dichterbij en belangrijker nog, kondigen de geboorte van een nieuw tijdperk aan – een glorieus tijdperk wanneer de Koning der koningen fysiek de aarde regeert waar Hij voor gestorven is.

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu/

About The Publisher