YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

BibleProject | Adventtimietteitä

BibleProject | Adventtimietteitä

BibleProject on suunnitellut Adventtimietteitä-sarjan inspiroidakseen yksilöitä, pienryhmiä ja perheitä juhlimaan adventtia eli Jeesuksen saapumista. Tämä neljän viikon suunnitelma sisältää animoituja videoita, lyhyitä tiivistelmiä ja kysymyksiä pohdittavaksi. Niiden avulla osanottajat voivat tutkia toivon, rauhan, ilon ja rakkauden raamatullista merkitystä. Valitse tämä suunnitelma, niin saat tietää, miten nämä neljä hyvettä ovat tulleet maailmaan Jeesuksen kautta.

Haluamme kiittää BibleProjectia tämän suunnitelman tarjoamisesta. Lisätietoja on osoitteessa https://bibleproject.com

About The Publisher