อีสเตอร์เกิดขึ้นจริงๆ!

อีสเตอร์เกิดขึ้นจริงๆ!

3 วัน

อีสเตอร์เป็นมากกว่าเรื่องเล่า มันคือประวัติศาสตร์ มันเกิดขึ้นจริง ๆ และนั่นหมายความว่าคุณได้รับพรมากมายจากพระเจ้าก็เพราะวันอีสเตอร์ พระเยซูมีชีวิตและคุณก็เช่นกัน!

Publisher

เราขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่ให้แผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่  https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

About The Publisher