سفری با لوک و کتاب مقدس (کتاب اعمال)

سفری با لوک و کتاب مقدس (کتاب اعمال)

40 روز

سفری با لوک و کتاب مقدس افراد را ترغیب می‌نماید که در گروه‌های کوچک، و خانواده‌ها کتاب مقدس لوک را در ۴۰ روز مطالعه نمایند. این برنامه شامل انیمیشن و چکیده‌های پرمعنا نیز می‌شود که به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند حضرت عیسی را تجسم کرده و با طرح ادبی درخشان و جریان فکری لوک ارتباط برقرار کنند.

Publisher

ما می خواهیم از BibleProject برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به این آدرس مراجعه کنید: https://bibleproject.com/

About The Publisher