YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

BibleProject | Hành trình qua Tin Lành theo Lu-ca và sách Công vụ các Sứ đồ

BibleProject | Hành trình qua Tin Lành theo Lu-ca và sách Công vụ các Sứ đồ

Hành trình qua sách Tin Lành Lu-ca và Công vụ truyền cảm hứng cho các cá nhân, nhóm nhỏ và gia đình để đọc xuyên suốt hai sách này trong 40 ngày. Chương trình đọc này có các video hoạt hình và phần tóm tắt nội dung để giúp người đọc gặp gỡ Chúa Giê-xu, hiểu bố cục văn học cũng như dòng suy nghĩ của tác giả.

Chúng tôi muốn cảm ơn BibleProject đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://bibleproject.com

About The Publisher