การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

Devotional
ลูกาได้สำรวจพยานผู้พบเห็นชีวิตของพระเยซูรายแรก ๆ หลายราย แล้วจึงประพันธ์พระกิตติคุณของเขา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เนินเขาในกรุงเยรูซาเลม ที่ซึ่งผู้เผยพระวจนะเก่าแก่ของอิสราเอลเคยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยือนในวันหนึ่งเพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ทั่วผืนโลก


วันหนึ่งในพระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเลม นักบวชผู้มีนามว่าเศคาริยาห์กำลังปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่เมื่อเขาได้เห็นนิมิตหนึ่งที่ทำให้เขาตระหนกตกใจเป็นอย่างมาก ทูตสวรรค์ปรากฏกายต่อหน้าเขาและกล่าวกับเขาว่า เขาและภรรยาของเขากำลังจะมีบุตรชาย คำกล่าวของทูตสวรรค์ช่างน่าพิศวงยิ่งนัก เพราะลูกาบอกพวกเราว่าเศคาริยาห์และภรรยาของเขามีอายุมากแล้ว และทั้งสองคนก็ไม่เคยมีบุตรสำเร็จเลย จากรายละเอียดดังนี้ ลูกาก็ได้เล่าเรื่องราวคู่ขนานเกี่ยวกับบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนามว่าอับราฮัมและซาราห์ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับเรื่องราวของเศคาริยาห์และภรรยาของเขา อับราฮัมและซาราห์แก่ยิ่งนักและไม่สามารถมีบุตรได้เช่นกัน จนกระทั่งพระเจ้าได้มอบบุตรชายนามว่าไอแซ็คให้กับคู่สามีภรรยาอย่างน่าอัศจรรย์ และเรื่องราวทั้งหมดของอิสราเอลก็เริ่มต้นขึ้นผ่านไอแซ็คผู้นี้เอง ลูกาได้เปรยไว้ ณ จุดนี้ว่า พระเจ้ากำลังจะทรงกระทำการที่สำคัญเช่นคราวนั้นอีกครั้ง ทูตสวรรค์บอกให้เศคาริยาห์ตั้งชื่อบุตรชายของเขาว่ายอห์น ทูตสวรรค์ยังกล่าวอีกว่าบุตรชายผู้นี้เองคือผู้ที่อยู่ในคำทำนายของผู้เผยพระวจนะเก่าแก่ของอิสราเอล ซึ่งกล่าวว่าใครบางคนจะช่วยเตรียมอิสราเอลให้พร้อมสำหรับการพบพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาปกครองกรุงเยรูซาเลม เศคาริยาห์ไม่อาจเชื่อคำกล่าวของทูตสวรรค์ได้อย่างสนิทใจ และไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งยอห์นถือกำเนิด


ทูตสวรรค์องค์เดิมยังได้ไปเยี่ยมเยือนหญิงพรหมจรรย์นามว่ามารีย์เพื่อนำข่าวอันน่าประหลาดใจที่คล้ายกันไปบอกนาง นางเองก็จะได้รับบุตรชายอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งบุตรชายของนางก็เป็นบุคคลในคำมั่นสัญญาของผู้เผยพระวจนะของอิสราเอล ทูตสวรรค์บอกให้มารีย์ตั้งชื่อบุตรชายว่าเยซู และบุตรชายของนางก็จะได้เป็นกษัตริย์เหมือนดาวิด ผู้ซึ่งจะปกครองผู้คนของพระเจ้าไปชั่วนิรันตร์ นางรับทราบว่าพระเจ้าจะผูกตัวพระองค์เองกับมนุษยชาติผ่านครรภ์ของเธอ และเธอจะได้เป็นผู้ให้กำเนิดพระเมสสิยาห์ เช่นนี้เอง มารีย์จึงได้เปลี่ยนจากหญิงในเมืองเล็กแห่งหนึ่งเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดกษัตริย์ในอนาคต นางประหลาดใจเสียจนขับร้องบทเพลงออกมา โดยกล่าวว่าสถานะทางสังคมที่พลิกผันของนางกำลังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น พระเจ้าจะทรงนำผู้ปกครองทั้งหลายลงจากบัลลังก์และเชิดชูผู้ยากไร้และผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนผ่านบุตรชายของนาง เขาจะเป็นผู้พลิกระเบียบของโลกใบนี้ให้กลับหัวกลับหาง