การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

40 วัน

การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ปัจเจกบุคคล คนกลุ่มเล็ก และครอบครัวอ่านลูกาและพระธรรมกิจการจบได้ใน 40 วัน แผนนี้ประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชันและบทสรุปแบบเจาะลึกที่จะช่วยผู้เข้าร่วมในการพบพระเยซูและเข้าถึงสำนวนการประพันธ์และชุดความคิดอันยอดเยี่ยมของลูกา

Publisher

เราขอขอบคุณ BibleProject ที่ให้แผนนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bibleproject.com

About The Publisher