YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Mysteriet Om Vismennene

Mysteriet Om Vismennene

Vismennenes åndelige og historiske rolle i juleevangeliet er langt større enn dekorative julekrybber og religiøs pynt. De såkalte «tre vise menn» ble brukt av Gud på en helt spesiell måte, og de utgjør en del av hans plan for å frelse menneskeheten. Når vi nå går gjennom den, vil du se på deres historie med nye øyne.

Vi vil takke CfaN Christ For All Nations for å gi denne planen. For mer informasjon besøk: http://www.cfan.eu

About The Publisher