YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Mysteriet Med De Vise Männen

Mysteriet Med De Vise Männen

De vise männens roll i julberättelsen genljuder genom århundradena. Men deras andliga och historiska betydelse sträcker sig långt bortom den utsmyckade julkrubban och den religiösa skildringen av de ”tre vise männen”. När du tittar på hur Gud använde de vise männen som en del av sin förlossningsplan, kommer du att se deras historia med nya ögon.

Vi vill tacka CfaN Christ For All Nations för att tillhandahålla denna plan. För mer information besök: http://cfan.eu

About The Publisher