BibleProject | Księgi Mądrościowe

BibleProject | Księgi Mądrościowe

60 dni

Ten plan zabierze Cię w 60-dniową podróż przez Księgi Mądrościowe Pisma Świętego (Księga Hioba, Księga Przysłów i Księga Koheleta). Każda księga zawiera materiały wideo stworzone specjalnie po to, by poprawić Twoje zrozumienie Słowa Bożego i zwiększyć zaangażowanie we wprowadzanie go w życie.

Publisher

Chcielibyśmy podziękować BibleProject za dostarczenie tego planu. Po więcej informacji odwiedź: https://bibleproject.com

About The Publisher