YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Panibagong Simula | 5-Day Series from Light Brings Freedom

Panibagong Simula |  5-Day Series from Light Brings Freedom

"Try again," daw, pero paano nga ba? Marami ang nagnanais ng panibagong simula sa buhay... pero hindi nila alam kung paano maumpisahan. Ito rin ba ang feeling mo? Samahan mo kami sumandali at pag-aralan natin kung paano makahanap ng kalayaan, lumakad mula sa kadiliman, ang kahulugahan ng ating mga choices, at ang pinakamahalaga sa lahat --ang bagong kapanganakan sa pamilya ng ating Mabuting Ama. (#1 in Light Brings Freedom series)

Nais naming pasalamatan ang Bridge To The Islands & Nations Ministries sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: https://lightbringsfreedom.com/

About The Publisher