ΦΩΣ - Παρασύρσου στη Ζωή από το Εκπληκτικό Φως του Θεού

ΦΩΣ - Παρασύρσου στη Ζωή από το Εκπληκτικό Φως του Θεού

5 μέρες

Καθημερινά καθώς μελετάτε, κάνετε περισυλλογή και εφαρμόζεται το Λόγο του Θεού στη ζωή σας, θα εφοδιαστείτε με την ικανότητα να εντοπίζεται τα «τεχνητά φώτα» του εχθρού, να παραμένετε στο φωτεινό μονοπάτι του Θεού και να λάμπετε για τον Χριστό στο σπίτι και την κοινότητά σας.

Publisher

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το NBS2GO, Rebecca Davie και Debbie McGoldrick για την παροχή αυτού του σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://www.nbs2go.com

About The Publisher