Światło — zwróceni ku życiu dzięki Niezwyciężonemu Światłu

Światło — zwróceni ku życiu dzięki Niezwyciężonemu Światłu

5 dni

Dzięki codziennemu czytaniu, rozważaniu i stosowaniu w praktyce Słowa Bożego wzrośnie twoja umiejętność wykrywania sztucznego światła wroga i pozostawania na ścieżce, którą opromienia Bóg. Będziesz jasno świecił dla Chrystusa zarówno w swoim domu i jak i w swojej społeczności.

Publisher

Chcielibyśmy podziękować NBS2GO, Rebecce Davie i Debbie McGoldrick za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę: https://www.nbs2go.com/

About The Publisher