YouVersion Logo
Search Icon

Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay

Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay

5 Days

Maligayang pagdating sa pamilya ng Panginoon! Ang buhay mo’y hinawakan Niya at binago ang iyong puso upang maging higit pa Kaniya. Subalit ano ba ang hitsura ng mga bagong mananampalataya na sumunod sa Kaniya? Ano ang gagawin mo upang mabago? Sa pamamagitan ng paggalugad sa kwento ng paglalakbay ng isang babae sa kaniyang pananampalataya, matutuhan mo kung ano ang hitsura sa pagsunod at pagtitiwala sa Kaniya.

Nais naming pasalamatan ang Compassion International sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: https://www.compassion.com/youversion

About The Publisher

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy