YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powerpoints’ geschreven over de Heilige Geest. Elke serie zal jouw ideeën over de Heilige Geest, zeven dagen lang uitdagen en je inspireren om vertrouwen te stellen op de ontzagwekkende kracht van de Geest in jou!

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

About The Publisher