God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

7 dagen

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in je hart wordt gegrift: God zal alles ten goede gebruiken!

Publisher

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

About The Publisher

Over 7500 completions