Jeden z dopisů Pavla z vězení

4 dny

Povzbuzuje Filipské křesťany k věrnosti, jednotě a k radostné naději.

Publisher

Chtěli bychom poděkovat společnosti Dorostová unie, z. s. pro poskytnutí tohoto plánu. Více informací naleznete na adrese: https://www.dorostovaunie.cz/

About The Publisher