Misie od Židů k pohanům

8 dní

Kapitoly 8 až 15 popisují viditelné působení Ducha svatého mezi židovským národem a mezi pohany.

Publisher

Chtěli bychom poděkovat společnosti Dorostová unie, z. s. pro poskytnutí tohoto plánu. Více informací naleznete na adrese: https://www.dorostovaunie.cz/

About The Publisher