ஆபாசமான காட்சிகளினால் வரும் சோதனையைத்

3 நாட்கள்

ஆபாசமான  காட்சிகளைக்   பார்க்கும்படி  வருகின்ற  சோதனையை  ஜெயிப்பதற்குரிய வழியை , வேத  புத்தகத்தின்  அடிப்படையில்   வாசகர்கள் அறிந்து கொள்ள இது  உதவியாக  அமையும்:- “சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்” - யோவான்  8:32  .

Publisher

இந்த திட்டத்தை வழங்குவதற்காக டுக் ஜெயராஜிற்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: https://www.facebook.com/dukebook

About The Publisher