Marlon Molmisa: Young Christ-like Movers

Marlon Molmisa: Young Christ-like Movers

7 Araw

Our world needs young Christ-like movers. You can be one of them. Habang busy ang ibang kabataan sa trip nila sa buhay, nandito ka, binabasa ang Youth Leadership Devotional na ito. Magandang choice yan! Decide to make an impact to our nation. Hawak mo ang susunod na henerasyon. God wants to use you to make His Name famous in our generation.

Publisher

About The Publisher

Over 2500 completions