Uczciwe życie

Dzień 1 z 4 • Dzisiejszy fragment

Rozważania
„Czym jest uczciwość”Uczciwość jest trudna do zdefiniowania. Słownik podaje, że jest to „trzymanie się zasad moralnych i etycznych”. Na co dzień mianem uczciwego określamy kogoś kto jest szczery i godny zaufania. Jeśli oprzemy się na tych dwóch definicjach, ostatecznie doświadczymy życia opartego o moralną prawdę, którą sami sobie wybierzemy z nadzieją, że będą nas postrzegać jako godnych zaufania i prawych. Obie te definicje są trafne, ale jednocześnie niekompletne. Uczciwość oznacza znacznie więcej.Prawdziwa uczciwość to po prostu życie i wypowiadanie się oparte na tym, co Bóg wskazuje jako słuszne. Fundamentem uczciwości naszych słów i czynów są Jego zasady i prawda. Dlaczego opiera się ona na Bożych zasadach? On jest twórcą wszystkiego, co słuszne i prawdziwe. Jeśli żyjemy uznając, że Bóg jest naszym stwórcą, musimy zrozumieć, że On nas stworzył, abyśmy żyli w oparciu o Jego standardy prawdy.Stworzył nas, abyśmy przyjęli od Niego zasady moralne i etyczne. Skądkolwiek indziej czerpiemy nasze wartości lub prawdę, są to opinie stworzone przez człowieka, a zatem nie stanowią prawdziwej uczciwości. Jedynie Jego prawda może nas do niej doprowadzić. Tak więc życie w uczciwości oznacza zgodę na to, co Bóg uważa za słuszne i dobre, bez względu na konsekwencje.Uczciwość jest cenniejsza niż bogactwo i ważniejsza niż nasz komfort. Rozpoznanie i wiara w to, że Słowo Boże jest jedynym standardem, z pomocą którego ocenia się i pobudza nasze podstawowe wartości, jest pierwszym krokiem w rozwijaniu uczciwości. Dzisiaj podejmij decyzję, by zacząć otwierać swoje serce na styl życia świadomy znaczenia i źródła uczciwości.