Uczciwe życie

Uczciwe życie

4 dni

Czy mówisz to, co masz na myśli i myślisz to, co mówisz? Czy twoje działania i słowa pokrywają się z tym, co mówisz i w co wierzysz? W dzisiejszym społeczeństwie niełatwo jest żyć uczciwie. Zagłębienie się w tym planie pomoże ci bliżej przyjrzeć się temu, jak zbudować życie oparte na uczciwości.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Markey Motsinger za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: markeymotsinger.com

O wydawcy

Ukończono ponad 250000