Wprowadzając pokój

Wprowadzając pokój

7 dni

Tearfound poszukuje Bożego natchnienia, jak aktywnie głosić na całym świecie pokój, odbudowę relacji i jedność w społecznościach. Ten siedmiodniowy plan zawiera codzienne zadania, które pomogą ci odbudować twoje relacje oraz modlić się za świat, w którym żyjemy. Korzysta też z wielkiej mądrości afrykańskich przysłów, aby pomóc nam odkryć prawdziwy Boży pokój.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Tearfund za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.tearfund.org/yv

O wydawcy

Ukończono ponad 100000