Biblijny pogląd na zmiany społeczne

Biblijny pogląd na zmiany społeczne

5 dni

Wiele grup chrześcijańskich zajmuje się zaspokajaniem potrzeb duchowych lub potrzeb fizycznych. Jakie powinny być nasze priorytety jako chrześcijan? Czego możemy się nauczyć z Biblii na ten temat?

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Tearfund za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.tearfund.org/yv

O wydawcy

Ukończono ponad 50000