Boże obietnice

Dzień 1 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg składał obietnice?

Według słownika, obietnica to „deklaracja, że coś zostanie albo nie zostanie zrobione”, oraz „danie zapewnienia, na podstawie którego opiera się nadzieja na spełnienie”.

Bóg uznał za konieczne, by zaangażować się w sprawie człowieka i dać mu poręczenie: inaczej mówiąc, by pokazać mu, że zawsze może na Niego liczyć.

To nie Bóg potrzebował obietnicy, ale człowiek! Jako ludzkie istoty potrzebujemy pewności, że zaufanie, jakie składamy w Bogu, jest właściwe i uzasadnione, że nasze oczekiwania wobec Niego nigdy nie będą zawiedzione.

Dobrze robisz ufając Bogu, ponieważ „Bóg nie jest człowiekiem, żeby miał nie dotrzymać słowa”. Więcej  –  „Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia?” (Księga Liczb 23,19).

Bóg dotrzymuje swoich obietnic, bo chce pokazać, że kocha cię tak bardzo, by zobowiązać się przed tobą w tak bezkompromisowy sposób.

Jesteś na tyle cenny w Jego oczach, że Bóg jest gotowy, by złożyć ci zdecydowane i pewne zobowiązanie.

Życzę ci wspaniałego tygodnia! Każdego dnia pamiętaj, że Boże obietnice są dla ciebie.