Ambasador Nieba

Ambasador Nieba

7 Dni

Przyjrzyjmy się siedmiu kluczowym cechom dobrego ambasadora nieba. Bóg – bez żadnych wątpliwości! – powołał cię do bycia takim ambasadorem!

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Deorecordings Association za udostępnienie tego planu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://cudakazdegodnia.pl/

O wydawcy

Ukończono ponad 1000