Poznaj miłość

Poznaj miłość

28 dni

"Poznaj miłość" jest studium na podstawie 1, 2 i 3 Listu Jana. Jan pouczał wierzących w Chrystusie i zachęcał ich do trwania w Bożej miłości. Zachęta Jana, aby się wzajemnie kochać jest kierowana do wszystkich wierzących i jest tak samo aktualna teraz jak w pierwszym wieku. Podczas tego studium zbadamy w jaki sposób miłość Chrystusa, wyrażana poprzez nasze posłuszeństwo Jego przykazaniom, nie tylko zmienia nas, ale także cały świat .

Wydawca

Pragniemy podziękować Love God Greatly - Poland za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę: https://lovegodgreatly.com/polish/

O wydawcy