Jezus jest wszystkim

Jezus jest wszystkim

42 dni

"Jezus jest wszystkim" to studium biblijne listu do Hebrajczyków. Studiując kwestię supremacji Chrystusa, pragniemy, aby nasze życie zostało przez Niego przemienione. Tylko On jest godzien, aby Go wychwalać i uwielbiać. Jest dla nas wszystkim. Studium składa się z 6-tygodniowego planu czytania, cotygodniowego wyzwania, pytań do przemyślenia, a także codziennych rozważań, które pomogą ci czerpać z Pisma Świętego oraz lepiej je zrozumieć.

Wydawca

Pragniemy podziękować Love God Greatly - Poland za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę: https://lovegodgreatly.com/polish/

O wydawcy