Wierząc, że Bóg jest dobry mimo wszystko

Dzień 1 z 5 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Nie ma dobra poza Bogiem

Niektórzy ludzie sądzą, że Bóg przez większość czasu jest rozzłoszczony, a Jego życzliwość trwa tylko chwilę, jednak Biblia mówi nam coś całkowicie przeciwnego! Ty zawsze jesteś oczkiem w Jego głowie, nawet jeśli czujesz się podle.


Bóg już nie roztrząsa twojego niewłaściwego postępku, czy tych potwornych słów, które opuściły twoje usta. Być może był zły czy zawiedziony w tamtej chwili, ale teraz już się na tym nie skupia. A ty? Nie musisz się martwić, że utraciłeś Jego życzliwość z powodu porażki.


Boża dobroć trwa i nigdy się nie kończy. Jego życzliwość zawsze nas otacza, jest w nas i z nami; Boża życzliwość jest wieczna!


W zasadzie, poza Bogiem dobro nie istnieje; ono nie powstało samo z siebie — obok czy w oddzieleniu od Niego. Zdecydowanie nie jest czymś, co rodzi się z ludzi (Czy musisz uczyć swoje dzieci, by były złe czy dobre?).


Bóg jest źródłem wszelkiej dobroci i wszystkich dobrych rzeczy. Niektórzy ludzie wciąż oddzielają dobro od Boga, co może niszczyć ludzką potrzebę dziękczynienia, oddawania czci i uwielbiania Go.


To studium jest pierwszym etapem kształtowanie twoich oczu tak, by widziały, niedostrzegalne w inny sposób, Bożą dobroć oraz Jego życzliwość, przejawiające się w twoim codziennym życiu. W ciągu kolejnych 5 dni zaczniesz patrzeć na swoje życie przez okulary Bożej życzliwości.


Zastanów się: Jakie dobre rzeczy w twoim życiu łatwo ci przeoczyć?


POMÓDL SIĘ: Boże, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu. Pomóż mi otworzyć moje oczy, by widziały, że Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i że okazujesz mi życzliwość każdego dnia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.