Czym są dary duchowe?

Rozważania

Czym są dary duchowe i dlaczego je mamy?Temat darów duchowych jest bardzo rozległy i dlatego w tym planie biblijnym nie odniesiemy się do wszystkich jego aspektów. Zamiast tego odpowiemy na podstawowe pytania, jakie często padają w związku z zagadnieniem darów duchowych, żebyś mógł odkryć, które z nich otrzymałeś i jak możesz je wykorzystać zgodnie z zamysłem Boga.Czym są dary duchowe?

Biblia nie podaje ścisłej definicji tego, czym jest dar duchowy. Wspomożemy się precyzyjną definicją pastora Chrisa Hodgesa. Mówi ona, że dar duchowy to "specjalna, nadprzyrodzona zdolność, którą Bóg daje każdemu ze swoich dzieci, aby na tym świecie mogły wspólnie realizować Jego cele". W jaki sposób je otrzymujemy?

Dary duchowe są rozdzielane przez Ducha Świętego, wedle Jego uznania. Każdy naśladowca Chrystusa posiada co najmniej jeden dar. Nie powinniśmy jednak ograniczać Boga i sądzić, że nie może dać nam tego, czego tylko chce i kiedy zechce. Te dary udzielane są przez Niego dla nas, zgodnie z Jego wolą. Naturą daru jest przekazanie go. Z darami duchowymi jest tak samo. Otrzymujemy dary duchowe po to, by się nimi dzielić z innymi. Biblia mówi, że duchowe dary są nam udzielane przez Ducha w celu budowania innych i umacniania ich wiary. Dlaczego potrzebujemy umacniać wiarę innych? Ponieważ to życie nie jest łatwe i każdy dzień przynosi wyzwania. Otrzymujemy dary duchowe, aby je przekazywać, a nie przechować dla siebie. Nie znaczy to, że sami nie odniesiemy z nich korzyści. Odniesiemy. Jednak dary duchowe służą pożytkowi tych, których Bóg stawia na naszych ścieżkach. Z kolei dary innych posłużą dla naszego wzmocnienia.List do Efezjan 4 mówi, że Chrystus dał nam duszpasterzy i nauczycieli "by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań". Przez długi czas sądzono, że pastorzy, liderzy i pracownicy kościoła powinni robić wszystko. I robią bardzo dużo, ale nie do nich należy wypełnianie naszej części. Liderzy Kościoła mają do odegrania swoją rolę w wyposażeniu nas, ale my również mamy własną rolę w budowaniu ciała Chrystusa!Tak jak harmonijnie działa ludzkie ciało składające się z wielu części, tak samo i ciało Chrystusa — składające się z ludzi będących Jego naśladowcami. Wszyscy zostaliśmy wyposażeni w wyjątkowe dary. Uczymy, okazujemy miłosierdzie, zachęcamy, okazujemy wiarę, prowadzimy duchową społeczność, służymy, rozdajemy i tak dalej. Zostań z nami przez następne trzy dni tego planu, aby dowiedzieć się więcej o darach i o tym, jak odkryć swoje.Zastanów się
  • Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś dokonującego niezwykłych i niemożliwych do wytłumaczenia rzeczy w Kościele lub czyimś życiu? Podziel się tym doświadczeniem.

  • Poświęć trochę czasu na modlitwę o to, by Bóg pomógł ci odkryć twoje duchowe dary.